Sociálna pyramída

Sociálna pyramída je model sociálnych vzťahov. Ľudia, s ktorými má jednotlivec najmenej dôverných sociálnych vzťahov, sú umiestnení v základoch pyramídy. Na vrchole pyramídy je jednotlivec. A na každej ďalšej vrstve smerom nadol má jednotlivec čoraz menej intimity. Napríklad osoba, s ktorou ste komunikovali, keď ste stáli v rade v obchode s potravinami, je v základe pyramídy, ale váš manželský partner alebo milenec by bol veľmi blízko vrcholu.

Filozofia sociálnych pyramíd hovorí, že energia, ktorú človek vloží do základne pyramídy, sa znásobí na jej vrchole. Ak teda jednotlivec odovzdáva pozitívnu energiu ľuďom, s ktorými je v základni svojej pyramídy, odrazí sa to v jeho osobnom živote. Naopak, to isté možno povedať o negatívnej energii.

Hovorí sa, že to, čo človek prinesie do svojej sociálnej siete, je to, čo vytvorí pomocou svojej sociálnej pyramídy.

Doporučujeme:  Pyramídové bunky