Sociálna podmienenosť

Sociálna podmienenosť sa vzťahuje na sociologické javy charakterizované procesom dedičnej tradície a postupnej kultúrnej transformácie, ktoré sa prenášajú z predchádzajúcich generácií. Prejavy sociálnej podmienenosti sú rozsiahle, ale gererálne sa kategorizujú ako sociálne vzory a sociálne štruktúry.

Tento pojem sa používa aj v mnohých iných oblastiach, napr. v histórii a filozofii.

Doporučujeme:  Prediktívna sila