Sheldon Glueck

V období po holokauste bol jedným z hlavných zástancov vytvorenia medzinárodného trestného súdu, ktorý by trestal zločiny proti ľudskosti.

Je známy najmä vďaka výskumu kriminálneho správania, ktorý uskutočnil spolu so svojou manželkou Eleanor Glueckovou. V ich prelomových štúdiách väzňov v nápravnom zariadení v Massachusetts sa skúmala účinnosť trestného systému a miera recidívy. Vo svojej kontroverznej práci Unraveling Juvenile Delinquency z roku 1950 tvrdili, že potenciálnych deviantov možno identifikovať už vo veku šiestich rokov.

Doporučujeme:  Pridanie pôvodného materiálu