Sexuálna orientácia transrodových mužov

Výskum sexuálnej orientácie transsexuálov (transsexuálov z ženy na muža) je zriedkavý.

Doporučujeme:  Sociálna úzkostná porucha