Senzomotorické opatrenia

Senzomotorické opatrenia sú neuropsychologické opatrenia a postupy určené na hodnotenie procesov, ktoré si vyžadujú koordináciu mechanizmov pozornosti a vnímania s motorickou aktivitou.

Doporučujeme:  Cesare Lombroso