Šéf v bubline: Práca s introvertným šéfom

Práca predstavuje pre introverta mnoho výziev, od pohovoru cez chladničku na vodu až po stretnutia a telefonáty. Niektoré slovesá vo mne vyvolávajú kŕč strachu – networking, brainstorming, hranie rolí, teambuilding, ice breaker, carpooling. Človek by si myslel, že jediná vec, ktorú si ako introvert vychutnám, je mať introvertného šéfa, ale aj to môže predstavovať svoje vlastné problémy. Najväčšie problémy, s ktorými som sa osobne stretol, sa týkajú angažovanosti, konfrontácie a komunikácie.

Moji introvertní šéfovia sa vždy držali bokom. Zvyčajne idú rovno do svojej kancelárie a zostávajú tam. Z tohto dôvodu často nevedia, čo sa deje vo zvyšku kancelárie. Ak sa na pracovisku vyskytnú nejaké problémy, oni o nich blažene nevedia. Ľudia, ktorí netiahnu za jeden povraz, ľudia, ktorí si pripisujú zásluhy za prácu iných, medziľudské konflikty a ďalšie problémy nie sú v ich pozornosti, pokiaľ sa veci naozaj nevymknú spod kontroly. Takisto moji introvertní šéfovia nemajú tendenciu vedieť, čo robím každý deň, takže som od nich nikdy nedostal skutočné hodnotenie výkonu. Je naozaj zriedkavé, aby som od introvertného šéfa využil konštruktívnu kritiku alebo uznanie mojej práce, a môže sa mi zdať, že pracujem vo vákuu.

Ako som už spomínal, introvertný šéf si nemusí uvedomovať konflikty na pracovisku. Môže sa mu aj aktívne vyhýbať. Štúdie ukázali, že introverti bývajú menej konfrontační a viac spolupracujú, a ja viem, že žijem v strachu z konfliktov. Jedna štúdia napríklad ukázala, že extroverti v diskusii v malej skupine „robili výrazne viac protirečení a protipríkladov… čo naznačuje väčšiu tendenciu používať konfliktný diskurz“. Iná štúdia zistila, že introverti sa vyhýbajú pohľadu na nahnevané tváre. V skratke to môže znamenať, že váš šéf vám pravdepodobne nepomôže vyriešiť konflikt na pracovisku.

Ešte horšie (podľa mňa) je, že to môže znamenať aj to, že vám šéf nekryje chrbát, nebráni vás, keď je to potrebné, a/alebo sa vás nezastane alebo nebojuje za veci, ktoré by boli pre vás prospešné. Pracoval som napríklad v spoločnosti, ktorá predbežne zvažovala možnosť práce na diaľku raz týždenne. Moja šéfka si myslela, že by to na našom oddelení dobre fungovalo, ale musela by sa za to hádať so svojím šéfom, ktorý bol o tom menej presvedčený, takže k tomu na mojom oddelení nikdy nedošlo.

Doporučujeme:  Odlúčenie zadného sklovca

Introverti majú zvyčajne v hlave veľa myšlienok, ale často sa o ne nedelia. To môže viesť k nesprávnej alebo nedostatočnej komunikácii. Pod introvertným šéfom sa vám môže stať, že vám bude chýbať usmernenie. Mnohokrát som počul: „Aha, nepovedal som ti to? Myslel som si, že som to povedal.“ Niekedy si introvert myslí veci pre seba a zabudne túto informáciu odovzdať ostatným.

Ako sa vám teda darí pod introvertným šéfom? Tu je niekoľko spôsobov, ako môžete lepšie pracovať s introvertným nadriadeným:

Ak sa potrebujete porozprávať so svojím šéfom, odporúčam mu najprv poslať e-mail. Uveďte (čo najviac), o aký čas žiadate, a oznámte mu, o čom by ste chceli diskutovať. Poskytnete mu tak čas na psychickú prípravu a na to, aby si vopred premyslel vaše otázky/obavy, aby ste mohli mať produktívnejšie stretnutie. Príkladom môže byť: „Vážený pán X, mohol by som sa s vami niekedy na budúci týždeň zhruba 30 minút rozprávať o nadchádzajúcej konferencii? Rád by som prediskutoval Y (konkrétne detaily).“ Výskum tiež ukázal, že „verbálny štýl extrovertov sa vyznačuje vyššou úrovňou abstraktnej interpretácie, zatiaľ čo introverti majú tendenciu držať sa konkrétnych faktov“, takže pri komunikácii s introvertným šéfom sa snažte používať konkrétny, špecifický jazyk. Nakoniec, ak máte pocit, že potrebujete viac usmernení, informácií alebo spätnej väzby, neváhajte mu dať najavo, že by ste to ocenili.

Ako už bolo spomenuté, váš šéf nemusí vedieť o vašich každodenných aktivitách. Nájdite si čas a informujte svojho šéfa o pozitívnej práci, ktorú vykonávate. V mojej práci robíme sebahodnotenie ako súčasť hodnotenia nášho výkonu. Celý rok si robím poznámky o svojich úspechoch a potom ich rozoberám v sebahodnotení. Dbám na to, aby som to vyvážil úprimným hodnotením oblastí, v ktorých sa mám zlepšiť, pretože introvertný šéf pravdepodobne nebude priaznivo reagovať na vnímanú aroganciu.

Doporučujeme:  Prosociálne správanie

Viem, že ja osobne nie som najlepší v utešovaní druhých. Vždy mi je veľmi nepríjemné, keď ma ľudia žiadajú o objatie. Nebuďte preto prekvapení, ak vášmu introvertnému šéfovi nie je príjemné utešovať vás alebo byť vaším povzbudzovateľom. Vytvorte si podporný systém priateľov, niekoľkých dôveryhodných spolupracovníkov alebo rodiny, ktorí si môžu vypočuť vaše sťažnosti, utrieť vám slzy a pozdvihnúť vás, keď je to potrebné.

Vytvorte si vlastné príležitosti

V každom zamestnaní sa zrejme občas vyskytne nejaký konflikt. Je užitočné osvojiť si niektoré techniky zvládania konfliktov, ktoré vám pomôžu zvládnuť veci čo najviac samostatne. Ak sa však veci vymknú spod kontroly, zdokumentujte svoje obavy písomne s konkrétnymi údajmi (deň, čas, zúčastnené osoby, incident). Poskytnite to písomne svojmu šéfovi, aby si to mohol pozrieť a zvážiť. Poznajte aj hierarchiu velenia vo vašej organizácii, aby ste vedeli, ako správne postupovať, ak k tomu dôjde.

Dobrá správa o tom, že ste introvertný zamestnanec pre introvertného šéfa, je, že si vás pravdepodobne váži len na základe vašej introverzie. Výskumníci z Oregonskej štátnej univerzity zistili, „že introvertní členovia tímu hodnotili výkon iných introvertov vyššie ako extrovertov“. Takisto je pravdepodobné, že introvertný šéf si bude ceniť spoluprácu, nebude vás riadiť mikromanažérsky, bude premýšľavý a rozvážny a bude mať dobrý úsudok. Ak využijete ich silné stránky a pomôžete si v oblastiach, v ktorých môžu mať trochu problémy, môžete mať s introvertným šéfom skvelý vzťah.

Ďakujeme @avevalencia za otázku o tom, ako vychádzať s inými introvertmi a ako sa vyrovnať s introvertným šéfom. Aké problémy ste mali pri jednaní s introvertným šéfom a ako ste ich zvládli? Myslíte si, že je ľahšie vychádzať s introvertným šéfom, ak ste sami introvert?

Nussbaum, E. Michael. (2002). Ako introverti verzus extroverti pristupujú k argumentačným diskusiám v malých skupinách. The Elementary School Journal, 102 (3), 183-197.

Doporučujeme:  7 znakov, že vaši rodičia sú citovo nezrelí

Ponari, Marta a Trojano, Luigi a Grossi, Dario a Conson, Massimiliano. (2013). Vyhýbanie sa alebo približovanie sa očami? Introverzia/extraverzia ovplyvňuje efekt pohľadu na pohľad. Cognitive Processing, 14 (3), 293-299.

Beukeboom, Camiel a Tanis, Martin a Vermeulen, Ivar (2012). Jazyk extraverzie. Extravertní ľudia hovoria abstraktnejšie, introverti sú konkrétnejší. Journal of Language and Social Psychology, 32 (2), 191-201.

Kvíz na záver

Aké je najlepšie zamestnanie pre introverta?

 • Extrovert
 • Sociálna osoba

Aký je najčastejší medziľudský problém, ktorý ľudia nechcú riešiť?

 • Hlavný konflikt
 • Vnútorné rozpory
 • Boj o moc
 • Občianske vojny
 • Náboženské rozdiely

Introvertný človek si pravdepodobne bude vážiť spoluprácu, nebude vás riadiť mikromanažérsky, bude premýšľavý a rozvážny a bude mať dobrý úsudok. Ešte horšie to môže znamenať, že váš šéf vám nekryje chrbát, nepostaví sa za vás alebo nebojuje za veci, ktoré by boli pre vás prospešné?

 • Člen tímu
 • Celá strana

Čo ukázalo, že introverti sú menej konfrontační a viac spolupracujú?

 • Štúdia
 • Ďalší výskum

Čo používate pri komunikácii s introvertným šéfom?

 • Idiómy

Čo si myslíte o tom, že máte introvertného šéfa?

 • To
 • Jeden
 • Nápad
 • Vlastne
 • ‚s
 • Vždy

Ľudia, ktorí si pripisujú zásluhy za prácu iných, nie sú v ich hľadáčiku, pokiaľ sa veci naozaj nevymknú spod kontroly.

 • Spravujte stránku
 • Do