Sedativa

Sedativum je látka, která navozuje sedaci snížením podrážděnosti[1] nebo vzrušení.[2]

Při vyšších dávkách může vést k nezřetelné řeči, vrávoravé chůzi, špatnému úsudku a pomalým, nejistým reflexům. Dávky sedativ, jako jsou benzodiazepiny, jsou-li používány jako hypnotikum k navození spánku, bývají vyšší než dávky používané k úlevě od úzkosti, kdy jsou k zajištění uklidňujících sedativních účinků zapotřebí pouze nízké dávky.[3]

Sedativa mohou být zneužívána k dosažení příliš uklidňujícího účinku (alkohol je klasická a nejběžnější sedativní droga). Při vysokých dávkách nebo při jejich zneužití může mnoho z těchto léků způsobit bezvědomí (viz hypnotika) a dokonce smrt.

Výrazy „sedativum“ a „hypnotikum“ se do jisté míry překrývají. I když jsou účinky popsané těmito dvěma výrazy odlišné, léky, které způsobují účinky popsané jedním výrazem, často také způsobují účinky popsané druhým výrazem.

Pokrok ve farmakologii však umožnil konkrétnější zaměření na receptory a větší selektivitu látek, což vyžaduje větší přesnost při popisu těchto látek a jejich účinků:

Viz Seznam benzodiazepinů

Bromazepam •
Camazepam •
Carburazepam •
Chlordiazepoxid •
Cinolazepam •
Clonazepam •
Clorazepate •
Cyprazepam •
Delorazepam •
Demoxepam •
Diazepam •
Doxefazepam •
Elfazepam •
Ethyl carfluzepate •
Ethyl dirazepate •
Ethyl loflazepate •
Fletazepam •
Fludiazepam •
Flunitrazepam •
Flurazepam •
Flutemazepam •
Flutoprazepam •
Fosazepam •
Gidazepam •
Halazepam •
Iclazepam •
Lopirazepam •
Lorazepam •
Lormetazepam •
Meclonazepam •
Medazepam •
Menitrazepam •
Metaclazepam •
Motrazepam •
Nimetazepam •
Nitrazepam
Nitrazepam •
Nordazepam
Nortetrazepam •
Oxazepam •
Phenazepam •
Pinazepam •
Pivoxazepam •
Prazepam •
Proflazepam •
Quazepam •
QH-II-66 •
Reclazepam •
Sulazepam •
Temazepam •
Tetrazepam •
Tolufazepam •
Tuclazepam •
Uldazepam

Arfendazam • Clobazam • Lofendazam • Triflubazam

Girisopam • GYKI-52466 • GYKI-52895 • Nerisopam • Tofisopam

Adinazolam •
Alprazolam •
Estazolam •
Flubromazolam •
Triazolam

Bretazenil •
Climazolam •
Flumazenil •
Imidazenil •
L-655,708 •
Loprazolam •
Midazolam •
PWZ-029 •
Ro15-4513 •
Ro48-6791 •
Ro48-8684 •
Sarmazenil •
SH-053-R-CH3-2′F

Cloxazolam •
Flutazolam •
Haloxazolam •
Mexazolam •
Oxazolam

Brotizolam • Ciclotizolam • Clotiazepam • Etizolam

Ripazepam • Zolazepam • Zomebazam

Bentazepam • Devazepid • Ketazolam • Razobazam • Tifluadom

Lékaři a sestry často podávají pacientům sedativa, aby otupili pacientovu úzkost spojenou s bolestivými nebo úzkostně provokujícími zákroky. Ačkoliv sedativa sama o sobě bolest nezmírní, mohou být užitečným doplňkem analgetik při přípravě pacientů na operaci a pacientům jsou běžně podávána před anestezií nebo před dalšími vysoce nepohodlnými a invazivními zákroky, jako je srdeční katetrizace, kolonoskopie nebo MRI. Zvyšují tažnost a soulad dětí nebo problematických či náročných pacientů.

Doporučujeme:  Josef Breuer

Pacienti na jednotkách intenzivní péče jsou téměř vždy pod sedativy (pokud nejsou ze svého stavu stejně v bezvědomí)

Všechna sedativa mohou způsobit fyziologickou a psychickou závislost, pokud jsou užívána pravidelně po určitou dobu, a to i v terapeutických dávkách.[4][5][6][7] Závislí uživatelé mohou mít abstinenční příznaky od neklidu, nespavosti až po křeče a smrt. Když se uživatelé stanou psychicky závislými, mají pocit, že potřebují lék, aby fungoval, i když fyzická závislost nemusí nutně nastat, zejména při krátkém užívání. V obou typech závislostí se vyhledávání a užívání sedativ stává těžištěm života. Fyzickou i psychickou závislost lze léčit terapií. (viz Sedativní závislost).

Všechna sedativa mohou být zneužita, ale barbituráty a benzodiazepiny jsou zodpovědné za většinu problémů se sedativním užíváním vzhledem k jejich rozšířenému rekreačnímu nebo nelékařskému užívání. Lidé, kteří mají potíže se zvládáním stresu, úzkosti nebo nespavosti, se mohou nadužívání nebo se mohou stát závislými na sedativech. Uživatelé heroinu je užívají buď jako doplněk svého léku nebo jako jeho náhražku. Uživatelé stimulantů často užívají sedativa ke zklidnění nadměrné nervozity. Jiní užívají sedativa rekreačně, aby se uvolnili a zapomněli na své starosti. Předávkování barbituráty je faktorem téměř jedné třetiny všech hlášených úmrtí v souvislosti s drogami. Patří mezi ně sebevraždy a náhodné otravy drogami. K náhodným úmrtím někdy dochází, když ospalý, zmatený uživatel opakuje dávky nebo když jsou sedativa užívána s alkoholem. V USA bylo v roce 1998 nahlášeno americkým střediskům kontroly jedů celkem 70 982 expozic sedativům, z nichž 2310 (3,2%) mělo za následek velkou toxicitu a 89 (0,1%) mělo za následek smrt. Přibližně polovina všech lidí přijatých na pohotovosti v USA v důsledku nelékařského užívání sedativ má legitimní předpis na tuto drogu, ale užila nadměrnou dávku nebo ji zkombinovala s alkoholem nebo jinými drogami.[8]

Doporučujeme:  Stehno

V souvislosti s užíváním sedativ se mohou objevit i vážné paradoxní komplikace, které u některých jedinců vedou k neočekávaným výsledkům, které jsou opačné, než se očekávalo. Malcolm Lader z Institutu psychiatrie v Londýně odhaduje výskyt těchto nežádoucích účinků na zhruba 5%, a to i při krátkodobém užívání léků. Paradoxní reakce se mohou skládat z deprese, se sebevražednými sklony nebo bez nich, fobií, agresivity, násilného chování a příznaků někdy mylně diagnostikovaných jako psychóza.[9]

Nebezpečí kombinace sedativ a alkoholu

Sedativa a alkohol se někdy kombinují rekreačně nebo bezstarostně. Vzhledem k tomu, že alkohol je silně depresivní látka, která zpomaluje mozkové funkce a tlumí dýchání, obě látky se vzájemně slučují a tato kombinace se může stát osudnou.

Sedace může někdy zanechat u pacienta dlouhodobou nebo krátkodobou amnézii.
Lorazepam je jedním z takových farmakologických přípravků, které mohou způsobit anterográdní amnézii. U pacientů na jednotce intenzivní péče, kteří dostávají vyšší dávky po delší dobu, obvykle i.v. kapačkou, je větší pravděpodobnost výskytu takových nežádoucích účinků.

Sedativa – nejčastěji alkohol[10], ale také GHB, Flunitrazepam (Rohypnol) a v menší míře temazepam (Restoril) a midazolam (Versed)[11] – jsou dobře známá tím, že se používají jako drogy proti znásilnění datlemi (nazývané také Mickey) a podávají se nic netušícím návštěvníkům v barech nebo hostům na večírcích, aby se snížila obranyschopnost zamýšlených obětí. Tyto drogy se také používají k okrádání lidí. Statistické přehledy naznačují, že užívání nápojů se sedativními příchutěmi k okrádání lidí je ve skutečnosti mnohem běžnější než jejich užívání ke znásilnění.[12] Byly také hlášeny případy, kdy zločinci užili rohypnol sami před tím, než spáchali trestnou činnost, protože ztráta zábran z drogy může zvýšit jejich sebevědomí spáchat trestný čin a amnézie, kterou droga produkuje, ztěžuje policii jejich výslech, pokud jsou dopadeni.

Doporučujeme:  Stejná odměna za stejnou práci

kyselina žaludeční (antacida, H2 antagonisté, inhibitory protonové pumpy) • antiemetika • projímadla • léky proti průjmu/antipropulsiva • léky proti obezitě • antidiabetika • vitamíny • minerály ve stravě

Antitrombotika (antiagregancia, antikoagulancia, trombolytika/fibrinolytika) • Antihemoragika (krevní destičky, koagulancia, antifibrinolytika)

kardioterapie/antianginózní léčba (srdeční glykosidy, antiarytmika, srdeční stimulanty)

Antihypertenziva • Diuretika • Vazodilatancia • Betablokátory • Blokátory kalciového kanálu • renin-angiotenzinový systém (ACE inhibitory, antagonisté receptoru angiotenzinu II, inhibitory reninu)

Antihyperlipidemika (Statiny, fibráty, sekvestranty žlučových kyselin)

Emollients • Cikatrizanty • Antipruritika • Antipsoriatika • Medikované obvazy

Hormonální antikoncepce • Plodné látky • SERM • Sexuální hormony

Hypothalamicko-hypofyzární hormony • Kortikosteroidy (Glukokortikoidy, Mineralokortikoidy) • Sexuální hormony • Hormony štítné žlázy/Antityreoidální látky

Antimikrobiální látky: Antibakteriální látky (Antimykobakteriální látky) • Antimykotika • Antivirotika • Antiparazitika (Antiprotozoální látky, Anthelmintika, Ektoparazitika) • IVIG • Vakcíny

Protinádorová léčiva (Antimetabolity, Alkylační, Spindleovy jedy, Antineoplastika, Topoisomerázové inhibitory)

Imunomodulátory (imunostimulancia, imunosupresiva)

Anabolické steroidy • Protizánětlivé látky (NSAID) • Antirevmatika • Kortikosteroidy • Svalové relaxanty • Bisfosfonáty

Analgetika • Anestetika (obecná, lokální) • Anorektika • AntiADHD látky • Antinávykové látky • Antikonvulziva • Antidemenční látky • Antidepresiva • Antimigrenózní látky • Antiparkinsonovy látky • Antipsychotika • Anxiolytika • Depresiva • Entaktogeny • Enteogeny • Euforanty • Halucinogeny (Psychedelika, Disociativa, Delirianty) • Hypnotika/Sedativa • Stabilizátory nálady • Neuroprotektiva • Nootropics • Neurotoxiny • Orexigenika • Serenitika • Stimulanty • Probudivost-Propagační látky

dekongestiva • bronchodilatancia • léky proti kašli • H1 antagonisté

Oftalmologické • Otologické

Antidoty • Kontrastní média • Radiofarmaka • Dressingy