Sebazmrzačenie

Samomrzačenie v Gulagu. Obraz Nikolaja Getmana, poskytla Nadácia Jamestown

Mrzačenie seba samého je závažná forma sebadeštruktívneho správania, pri ktorom si človek spôsobuje trvalé fyzické poškodenie vlastného tela, a to až do takej miery, že si odstraňuje orgány, odrezáva končatiny atď. Niekedy sa to vyskytuje v psychóze a súvisí to aj s Lesch-Nyhanovým syndrómom

Niektoré počiatočné jazvy sa dajú odstrániť kozmetickými technikami.

Doporučujeme:  Harold Goldstein (psychológ, organizácie)