Schopnosť premýšľať o tom, ako myslíme, je znakom vyššej inteligencie.

Introspekcia je kľúčom k osvieteniu

Filozofia predstavuje pre človeka zaujímavú hádanku a pre mnohých je neustálym zdrojom rozrušenia. Ľudské bytosti totiž disponujú vyšším myslením, ktoré nám umožňuje myslieť o myslení. Avšak ten istý mechanizmus, ktorý podporuje abstraktné myslenie, miluje aj odpovede – ktoré zväčša neexistujú na naliehavé existenciálne otázky nášho života. Otázka inteligencie, racionality, myslenia a introspekcie trápi ľudské bytosti už celé stáročia. Na tému ľudského bytia okrem iných veľa písali Sokrates a Platón a ich závery sa zväčša zakladali na myšlienke, že ľudské bytosti sú schopné racionálneho myslenia. Že sa dokážeme pozrieť na svoj život a uvažovať o všetkom, vrátane záhad, ktoré nás obklopujú.

Kvíz na záver

Čo je najdôležitejším aspektom introspekcie?

 • Meditácia
 • Vipassana

Kto napísal myšlienku, že ľudia sú schopní racionálneho myslenia?

 • Aristoteles
 • Platón
 • Nietzsche
 • Descartes

Čo je kľúčom k osvieteniu?

 • Sebareflexia
 • Stoicizmus
 • Hlboké myslenie
 • Osobný rast

Čo je najdôležitejším aspektom človeka?

 • Racionálne myslenie
 • Logické uvažovanie
 • Morálka
 • Empirizmus
 • Pojmy
 • Objektívnosť
 • Pragmatizmus

Čo je predmetom ľudského bytia?

 • Smrteľníci
 • Živé veci
 • Materiálny svet
 • Fyzická sféra

Čo je najdôležitejšia vec, s ktorou sa ľudia kedy museli vysporiadať?

 • Intelekt
 • Inteligencia
 • Sofistikovanosť
 • Mentálne schopnosti

Aký mechanizmus podporuje abstraktné myslenie?

 • Realizované
 • Knew
 • Bolo
 • Obrázok
 • Neviem
 • Vlastne
Doporučujeme:  Štyri štýly pripútanosti k láske