Schizofrénia – plánovanie služieb a spôsob starostlivosti

Plánovanie integrovanej služby pre ľudí so schizofréniou nie je triviálna úloha.

NICE zverejnila dokument o plánovaní služieb, v ktorom sa zdôrazňujú postupy starostlivosti, ktoré by sa mali zaviesť v NHS s cieľom uľahčiť osvedčené postupy. Pod názvom Schizofrénia: Má podobu nástennej tabuľky, ktorú je možné zobraziť.

Plánovanie služieb kategórie

Doporučujeme:  Chemická kastrácia