Kategórie
Psychologický slovník

Rozpoznávanie pohlavia

Aby sa zvieratá mohli páriť, potrebujú systém rozpoznávania pohlavia, ktorý im umožní identifikovať partnera opačného pohlavia.