Rozhovor s Ronom Riggiom: Kto má veštecké schopnosti?

Od počiatku vekov sa rozprávali legendy a príbehy o magických veciach, ktoré súvisia so životom a s tým, čo príde v budúcnosti. Tieto príbehy a predtuchy sa v priebehu rokov veľmi vyvíjali, u niektorých vyvolávali strach, u iných zasa útechu. Je však niečo z toho skutočné? Ron Riggio, doktor filozofie a autor najnovšej knihy Leader Interpersonálne a vplyvové zručnosti: The Soft Skills of Leadership (Leadership: Research and Practice) sa na túto tému pozerá s nadhľadom a diskutuje o tom, čo podľa neho veštecké schopnosti skutočne sú. Robíme s ním rozhovor a diskutujeme o jeho článku uverejnenom na portáli Psychology Today na tému Kto má psychické schopnosti?

Aké je vaše vzdelanie v oblasti psychológie a ako ste sa dostali k výskumu tejto témy? Čo vás inšpirovalo k písaniu o psychických schopnostiach?

Mám doktorát zo sociálnej/osobnostnej psychológie. Sociálna psychológia sa zaoberá predsudkami v sociálnom vnímaní a veľká časť viery v psychické schopnosti je spôsobená týmito predsudkami. Napríklad konfirmačné skreslenie, pri ktorom si pamätáme a pripisujeme dôveryhodnosť prípadom, keď sa nám zdá, že máme psychické schopnosti (napr. keď máme predtuchu o nejakej udalosti a tá sa stane), a zabúdame alebo podceňujeme prípady, v ktorých nebol dôkaz o psychických schopnostiach (napr. všetky prípady, keď máme predtuchu a tá sa nestane). Súčasťou môjho záujmu je, že som vedec – vedci hľadajú empirické dôkazy – údaje -, ktoré potvrdzujú existenciu javov, a jednoducho neexistuje žiadny overiteľný dôkaz o akýchkoľvek psychických schopnostiach, napriek obrovskému množstvu výskumov na túto tému.

Zdá sa, že váš súčasný postoj k tejto téme je taký, že neveríte v psychické schopnosti, pretože ich veda nepodporuje. Bolo niekedy obdobie, keď ste verili v psychické schopnosti? Ak áno, mali ste o tom vtedy nejaké vedecké teórie?

Tvrdíte, že niektorí ľudia sú jednoducho lepší v čítaní iných, a to pomocou zmyslov, ktoré už majú všetci ľudia. Veríte, že „veštci“ na celom svete majú tieto silné čitateľské schopnosti, alebo si myslíte, že je to všetko len fasáda pre svet?

Doporučujeme:  6 toxických správaní, ktoré vám ničia život

Hovoríte o „chladnom čítaní“ – schopnosti zachytiť jemné neverbálne náznaky, ktoré prezrádzajú emócie, pocity alebo postoje osoby, a potom ich použiť na „kvalifikované odhady“ o stave osoby (napr. chladný čitateľ usúdi, že subjekt je smutný napríklad kvôli úmrtiu v rodine, čo sa potom môže použiť na tvrdenie, že veštec komunikuje s mŕtvym). Mnohí z „veštcov“, ktorí vystupujú na javisku, presne vedia, čo robia. Praktizujú to a tí, ktorí sú skeptici – James Randi, Penn a Teller – môžu presne ukázať, ako sa to robí. Niektorí z týchto „jasnovidcov“ si možno len namýšľajú, že majú nejakú nadprirodzenú moc, hoci v skutočnosti ide len o schopnosť čítať reč tela iných.

Čo si konkrétne myslíte o tých, ktorí tvrdia, že môžu „komunikovať s mŕtvymi“? Ako podľa vás získavajú informácie, keď v podstate tiež len „čítajú“ (z reči tela, manierov atď.)?

Myslím, že som na to odpovedal vyššie (nečítal som otázky dopredu…). Títo jasnovidci sú nielen dobrí v čítaní neverbálnych náznakov, ale disponujú aj určitými formami sociálnej inteligencie – vedia veľa o vzorcoch ľudského správania a tieto informácie využívajú na kvalifikované odhady.

Bolo by pre ľudí prospešné pracovať na tom, aby sa zdokonalili v lepšom prepojení so svojimi zmyslami? Ako by sa niekto mohol naučiť viac o tom, ako to robiť?

Áno. Určite. Ľudia sa môžu naučiť rozvíjať svoje zručnosti v čítaní neverbálneho správania druhých a môžu sa naučiť lepšie komunikovať, a to neverbálne aj verbálne. Čistým výsledkom práce na rozvoji týchto zručností je, že títo ľudia sa stanú lepšími komunikátormi, zlepšia sa ich medziľudské vzťahy a môže sa zvýšiť vnímanie, že daný človek je „charizmatický“. O našom výskume v tejto oblasti (t. j. o zlepšovaní neverbálnych komunikačných zručností) som pred rokmi písal vo svojej knihe The Charisma Quotient. A o zlepšovaní neverbálnych zručností som písal aj vo vedeckých článkoch/kapitolách a na svojom blogu:

Doporučujeme:  Kladistika

Čítanie reči tela: Nie je to ľahké, ale môžete sa v tom zlepšiť

Ste „majstrom“ neverbálnej komunikácie?

5 kľúčov k ovládnutiu reči tela

4 spôsoby, ako zvýšiť svoju charizmu

Kde by naši čitatelia mohli nájsť viac informácií o vás a vašich štúdiách?

Vyššie som uviedol niekoľko blogových príspevkov. Nedávno som vydal aj knihu The Soft Skills of Leaders (Mäkké zručnosti lídrov), v ktorej sa hovorí o výskume, ktorý ukazuje, že lídri, ktorí majú efektívne komunikačné zručnosti, sú lepší.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete veriť vo veštecké schopnosti alebo nie, je nevyhnutné vidieť, že existujú ľudia, ktorí používajú tieto metódy na „čítanie“ ľudí. Ako už bolo povedané, veda siaha len do istej miery a v priebehu desaťročí sa stále dokazuje a vyvracia. Čo si teda myslíte vy? Sú veštci naozaj veštci? Môžu byť predtuchy skutočnou vecou? V konečnom dôsledku je to na vás.

Kvíz na záver

Ako sa volá osoba, ktorá má čo?

 • Psychické schopnosti
 • Magické schopnosti
 • Telekinéza
 • Presné rozpoznávanie

Aké príbehy a predtuchy sa v priebehu rokov vyvinuli?

 • Vízie
 • Prorocké sny
 • Minulé životy
 • Halucinácie
 • Synchronicity
 • Skutočné spomienky

Aký typ inteligencie majú jasnovidci?

 • Kultúra
 • Spoločenský
 • Medziľudské vzťahy
 • Participatívna
 • Inkluzívne