Rozdiel potenciálov

Vo fyzike je rozdiel potenciálov veličina súvisiaca s množstvom energie, ktorá by bola potrebná na presun objektu z jedného miesta na druhé pôsobením rôznych druhov síl. Tento pojem sa najčastejšie používa ako skratka pre „rozdiel elektrických potenciálov“, ale vyskytuje sa aj v mnohých iných odvetviach fyziky. Vždy sa dajú merať len zmeny potenciálnej alebo potenciálnej energie (nie absolútne hodnoty).

Rozdiel potenciálov je rozdiel nejakej veličiny medzi dvoma bodmi v konzervatívnom vektorovom poli tejto veličiny. Niektoré príklady sú uvedené nižšie.

V niektorých technických oblastiach sa „potenciál“ niekedy označuje ako priečna veličina, zatiaľ čo tok je priepustná veličina. Súčinom toku a rozdielu potenciálov je výkon, ktorý je časovou rýchlosťou zmeny energie.

Doporučujeme:  Výzva na predkladanie dokumentov