Rozdelenie existenciálnej terapie do 8 bodov

V tomto článku rozdeľujem prístup existenciálnej terapie do 8 hlavných bodov. Pochopenie rôznych prístupov k terapii je užitočné na to, aby vám pomohlo určiť, aký typ terapie by vám mohol najviac prospieť. Zároveň vám poskytne základné pochopenie toho, ako terapia funguje, aby ste vedeli, či sa vám dostáva správnej pomoci a ako si môžete načrtnúť kroky, ktoré vás prevedú ťažkými životnými obdobiami. Štúdium teórie a praxe terapie a poradenstva mi pomohlo identifikovať typ terapie, ktorý by som mala hľadať, keď som hľadala terapeuta, ktorý by mi pomohol s mojou úzkosťou. Existenciálna terapia je dobrou voľbou, ak prežívate úzkosť z toho, aký zmysel má život, alebo ak prechádzate prechodným obdobím. Čítajte ďalej a dozviete sa viac informácií o existenciálnej terapii.

Rozdelenie existenciálnej terapie do 8 bodov

Tento prístup je určený na riešenie existenciálnych kríz a je najvhodnejší pre ľudí, ktorí čelia kríze súvisiacej s vývojom alebo životnou zmenou. Ide napríklad o ukončenie strednej alebo vysokej školy, hľadanie novej kariérnej cesty alebo akýkoľvek typ prechodu, ktorým prechádzate. Tento prístup sa dá použiť v individuálnom aj skupinovom prostredí a dobre funguje pri učení sa zvládať situačnú úzkosť, pri hľadaní zmyslu svojho súčasného miesta v živote a pri hľadaní hodnôt, podľa ktorých by ste mohli žiť.

2. Príspevky (všeobecné a multikultúrne)

Existenciálny terapeutický prístup uznáva, že na vnímanie celkového stavu človeka je potrebný subjektívny prístup, a nie rôzne časti. Vzhľadom na to sa zameriava na hľadanie filozofického vyjadrenia toho, čo znamená byť človekom, a nie na vzťah Ja/Ty, a tým „znižuje pravdepodobnosť dehumanizácie terapie“ (Corey, 2012). Podľa knihy Teória a prax poradenstva a psychoterapie existenciálna terapia „poskytuje perspektívu na pochopenie úzkosti, viny, slobody, smrti, izolácie a záväzkov“(Corey, 2012).

Pokiaľ ide o multikultúrny prínos, existenciálna terapia berie do úvahy kultúrne zázemie človeka a zameriava sa na jeho fenomenologický svet (jeho vedomie a priame skúsenosti, ktoré formujú jeho realitu). Cieľom tohto prístupu je pomôcť ľuďom preskúmať, aké možnosti zmeny sú k dispozícii „v kontexte ich kultúrnej reality“ (Corey, 2012).

Doporučujeme:  Hypoaktívna porucha sexuálnej túžby

Existujú tri hlavné ciele existenciálneho terapeutického prístupu: (1) pomôcť ľuďom uvedomiť si, že majú k dispozícii slobodu a možnosti; (2) vyzvať ľudí, aby si uvedomili, že majú väčšiu kontrolu nad udalosťami vo svojom živote, než si mysleli; a (3) „identifikovať faktory, ktoré blokujú slobodu“ (Corey, 2012).

Existenciálny terapeutický prístup nie je pevný teoretický model. Namiesto toho zdôrazňuje zameranie sa na prítomnosť, ľudské podmienky a sebauvedomenie pred tým, ako človek podnikne akékoľvek kroky na formovanie svojho ja.

5. Obmedzenia (všeobecné a multikultúrne)

Tento prístup má skôr abstraktný rámec než definovaný súbor zásad a postupov. Jeho použiteľnosť je teda obmedzenejšia ako v prípade iných terapeutických prístupov. Hodnoty, ktoré sú súčasťou tohto prístupu, sú často v rozpore s kultúrnymi hodnotami. Hodnoty ako individualita vs. kolektivizmus a sloboda vs. rešpektovanie tradícií sú niekoľkými príkladmi.

Tento prístup kladie porozumenie nad používanie konkrétnych techník. Terapeuti používajúci tento prístup majú tendenciu začleňovať techniky z iných prístupov. Namiesto diagnostiky a testovania sa terapeut zaoberá skôr zmyslom a nezmyslom, slobodou a zodpovednosťou a ďalšími existenciálnymi otázkami.

7. Terapeutický vzťah

Vzťah medzi terapeutom a jeho klientom spočíva v porozumení klientovho sveta. Terapeut pomáha klientovi pri vytváraní autentického stretnutia tu a teraz.

Filozofiou existenciálnej terapie je „ústredné zameranie na povahu ľudského stavu, ktorý zahŕňa schopnosť sebauvedomenia, slobodu voľby pri rozhodovaní o svojom osude, zodpovednosť, úzkosť, hľadanie zmyslu, osamelosť a vzťah s ostatnými, snahu o autenticitu a čelenie životu a umieraniu“ (Corey, 2012).

Hoci existenciálna terapia nie je najtradičnejším alebo najkonvenčnejším prístupom, má svoju štruktúru. V dôsledku toho je existenciálna terapia priamočiara a je postavená na osobe. Je postavená na jeho skúsenostiach a na tom, ako jeho realita formuje jeho očakávania týkajúce sa prítomnosti a budúcnosti. Je dôležité prevziať kontrolu nad tými niekoľkými vecami v živote, nad ktorými máme moc. A objavenie tejto možnosti je prvým krokom.

Doporučujeme:  5 tipov na zníženie úzkosti na pracovisku

Odkaz: Corey, G. (2012). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (9. vydanie). Cengage Learning.

Kvíz na záver

Aká je filozofia existenciálnej terapie?

 • Matt
 • Bobby
 • Freddie
 • Stu
 • Phil
 • Kevin
 • Mike
 • Brad

Aká je filozofia existenciálnej terapie?

 • Poradenstvo
 • Terapeut
 • Profesionálna pomoc
 • Odborník na duševné zdravie

S akým hlavným problémom môže existenciálna terapia pomôcť?

 • Záchvaty paniky
 • Depresia
 • Myšlienky na samovraždu
 • Fyzické príznaky

Aká je teória a aká je prax existenciálnej terapie?

 • Cvičenie
 • Základy

Čo je cieľom existenciálnej terapie?

 • Reč
 • Slobodné vyjadrovanie
 • Liberty
 • Právo na slobodu prejavu

Čo je to existenciálny terapeutický prístup?

 • Reagovať
 • Meradlo
 • Porovnaj

Podľa čoho žijete?

 • Hodnotové systémy

Čo je vo vašom živote najťažšie?

 • Životy