Rotačné správanie

Rotačné správanie sa vzťahuje na správanie, ktoré vykazujú najmä zvieratá, keď sú otočené, aby sa vrátili do vzpriamenej polohy.

Doporučujeme:  Reflex poškriabania