Richard Solomon

Richard Lester Solomon (2. októbra 1918 – 12. októbra 1995) bol psychológ známy svojou prácou v oblasti komparatívnej psychológie, ako aj svojou teóriou emócií.

Solomon navštevoval Brownovu univerzitu, kde v roku 1940 získal bakalársky titul (A.B.), v roku 1942 magisterský titul (A.M.) a v roku 1947 doktorát (Ph.D.).

Za svoje vedecké úspechy získal Solomon niekoľko ocenení vrátane ceny za významný vedecký prínos Americkej psychologickej asociácie a medaily Howarda Crosbyho Spoločnosti experimentálnych psychológov. Okrem toho bol zvolený za člena Americkej akadémie umení a vied a Národnej akadémie vied. Zastával aj niekoľko čestných funkcií a redigoval časopis Psychological Review.

Počas svojho pôsobenia na Harvardovej univerzite sa Solomon venoval výskumu vyhýbacieho učenia. Pri svojich experimentoch umiestňoval psy do raketoplánov s dvoma komorami. Svetlá sa potom rozsvietili na tej strane, kde bol pes. O niekoľko sekúnd neskôr sa jedna polovica komory zelektrizovala. Aby sa pes vyhol šoku, utekal do druhej komory. Nakoniec sa psy naučili úplne sa vyhnúť šoku tým, že v intervale medzi osvetlením a elektrifikáciou prebehli na druhú stranu.

Doporučujeme:  Dermatológia