Retrográdna amnézia

Retrográdna amnézia je forma amnézie, pri ktorej si človek nedokáže spomenúť na udalosti, ktoré sa stali pred nástupom amnézie. Tento termín sa používa skôr na kategorizáciu vzorcov príznakov, než na označenie konkrétnej príčiny alebo etiológie. Retrográdna amnézia aj anterográdna amnézia sa môžu vyskytnúť spolu u toho istého pacienta a zvyčajne sú dôsledkom poškodenia oblastí mozgu, ktoré sú najviac spojené s epizodickou/deklaratívnou pamäťou: mediálnych temporálnych lalokov a najmä hipokampu.

Doporučujeme:  Teória životnej histórie