Reflexné anoxické záchvaty

Reflexné anoxické záchvaty alebo RAS sú formou synkopy, ktorá sa vyskytuje najmä, ale nie výlučne, u malých detí. Reflexné anoxické záchvaty nie sú epileptické. Podľa definície je synkopa z gréčtiny „odrezanie“, čo znamená náhle prerušenie dodávky energie do mozgovej kôry. Zvyčajne je to dôsledok zníženia mozgovej perfúzie okysličenou krvou. Môže to byť dôsledok buď náhleho zníženia prietoku krvi do mozgu, poklesu obsahu kyslíka v krvi zásobujúcej mozog, alebo kombinácie oboch. Synkopa“ môže mať rôzny význam, od prechodnej straty vedomia, ktorú zvyčajne sprevádza zníženie alebo strata posturálneho tonusu (hlavné prejavy „jednoduchých mdlob“), až po tonické a myoklonické príhody a neepileptické kŕče a spazmy.

Doporučujeme:  Sémantická pamäť