(Really) Feel The Beat: Spev v skupinách synchronizuje srdcovú frekvenciu

Keď spievam, zvyčajne vystupujem sám. (V sprche, v izbe, v kuchyni…)

Ale keď som mal možnosť spievať s inými, vždy som sa cítil v súzvuku s ostatnými spevákmi.

Ale môže jednoduchý spev rovnakej piesne synchronizovať nielen vaše hlasy, ale aj skutočné biologické procesy?

Vezmime si napríklad srdcovú frekvenciu.

Naše srdcia nie sú jednotné. Nebijú v ustálenom rytme a frekvencia nášho srdca sa neustále zrýchľuje a spomaľuje. (Toto sa nazýva variabilita srdcovej frekvencie alebo HRV.)

Na druhej strane sú hudobné údery regulované.

Je dokázané, že zborový spev synchronizuje svalové pohyby a nervové aktivity spevákov.

Srdce je len veľký svalový orgán… ako by teda dôsledné pôsobenie hudobných úderov ovplyvnilo srdce u jednotlivca, ale aj u skupiny?

Výskumníci zo Švédska uverejnili v časopise Frontiers in Neuroscience (2013) štúdiu, v ktorej túto otázku otestovali.

Účastníci boli rozdelení do skupín a dostali tri jednoduché úlohy:

Pri experimente sa používali tieto jednoduché vety a neustále sa merala srdcová frekvencia.

Výsledky ukázali, že skupinový spev reguloval srdcovú frekvenciu spevákov tak, že ich HRV sa zvyšovala a znižovala presne v rovnakom čase… HRV sa u účastníkov nielen ustálila, ale aj synchronizovala.

Dr. Björn Vickhoff, vedúci výskumný pracovník štúdie, vysvetľuje, že vzťah medzi HRV a dýchaním má psychicky aj fyzicky upokojujúce účinky.

„Piesne s dlhými frázami majú rovnaký účinok ako dychové cvičenia v joge.“ – Dr. Björn Vickhoff

Menšia variabilita srdcovej frekvencie, ktorá je známkou horšieho zdravia srdca, sa zvyčajne pozoruje u starších ľudí a u ľudí vystavených veľkému stresu.

Nižšie úrovne HRV ukazujú, že srdce je menej schopné prispôsobiť sa meniacim sa potrebám tela; spev prináša konzistentný vzorec zmien srdcovej frekvencie, ktorý sa riadi štruktúrou hudby.

Harmonizácia srdcových a dychových vzorcov by sa mohla potenciálne využiť v rehabilitácii alebo preventívnej zdravotnej starostlivosti.

Doporučujeme:  Religiozita a inteligencia

Spev tak môže niektorým ľuďom pomôcť oveľa účinnejšie kontrolovať dýchanie (a následne aj srdcovú frekvenciu).

Takže či už spievate sami v sprche, s ostatnými v zbore alebo na pódiu – spievajte!

(Je to dobré pre vaše srdce.)

Vickhoff et al. „Music structure determines heart rate variability of singers“ Frontiers in Psychology, 2013.

Kvíz na záver

V čom prináša spev konzistentný vzor zmien?

 • Rýchlosť dýchania
 • Krvný tlak
 • Vo2 max
 • Hladiny kortizolu
 • Intenzívne cvičenie
 • Nasýtenie kyslíkom

Čo zvyšuje a zároveň znižuje spev v skupinách?

 • Spotreba kyslíka
 • Teplota vzduchu
 • Zmeny teploty
 • Vzduchotechnický systém

Kto napísal publikáciu Frontiers in Neuroscience (2013)?

 • Štúdia
 • Vedci
 • Výskumný tím
 • Predchádzajúce štúdie

Aký je najlepší spôsob kontroly srdcovej frekvencie?

 • Spievajte
 • Duet
 • Serenáda
 • Rovnaká melódia

O akú štúdiu išlo v časopise Frontiers in Neuroscience (2013)?

 • Štúdie
 • Výskumníci
 • Metaanalýza