Reaktívna depresia

Pojem reaktívna depresia je kategória klinickej depresie. Označuje neprimeraný stav depresie, ktorý je urýchlený udalosťami v živote človeka (treba ho odlíšiť od bežného smútku), ktorý vzniká ako dôsledok závažných životných udalostí, napríklad straty domova pri požiari. Je potrebné ju odlíšiť od posttraumatickej stresovej poruchy, ktorá má výraznejšie úzkostné črty a charakteristické vzory flashbackov atď. Reaktívna depresia sa musí posudzovať vo vzťahu k udalostiam, ktoré ju spôsobili, pričom sa očakáva, že ťažké traumatické udalosti vyvolajú reaktívnu depresiu. Takáto depresia sa stáva klinickým problémom, ak depresia trvá príliš dlho bez známok zotavenia alebo ak sa depresia príliš prehĺbi, napríklad vedie k samovražedným pocitom. V mnohých prípadoch sa reaktívne depresie vyriešia samé, keď sa jedinec vyrovná s udalosťou a zotaví sa z nej. Ak sa depresia stane klinickým problémom, môže byť potrebná liečba. Reaktívnu depresiu môže komplikovať zlé zvládanie situácie v minulosti, užívanie alkoholu alebo iných drog alebo mimoriadne slabý systém podpory.

Knihy O smrti a umieraní by Elisabeth Kubler-Ross

Doporučujeme:  Ventrálny prúd