Quasisocial

Kvázisociálnosť znamená spoločnú starostlivosť o mláďatá jednou generáciou dospelých jedincov na spoločnom hniezdisku, od eusociálnosti sa líši tým, že nemá reprodukčnú kastovú diferenciáciu a generačné prekrývanie. Termín „kvázisociálny“ zaviedla v roku 1966 Suzanne Batra a definitívnejší význam mu dal E. O. Wilson. ako jednej zo štyroch kategórií sociálneho správania hmyzu. Kvázisociálne správanie sa vyskytuje u blanokrídlovcov, pavúkov a niektorých ďalších bezstavovcov.

Doporučujeme:  Privilegovaný prístup