Psychologické výhody adopcie

Aj keď sa adopcii nepripisuje toľko uznania, koľko si zaslúži, je stále dôležité poznamenať, aká prospešná môže byť adopcia. Adopcia dáva deťom v systéme šancu vytvoriť si zdravé väzby a zažiť zdravé prostredie. Umožňuje deťom prospievať a pomáha im pri prekonávaní minulých tráum a zanedbávania.

V adoptívnej domácnosti majú deti možnosť zažiť zdravé prostredie. Prostredníctvom oddanosti a starostlivosti sa im venuje pozornosť potrebná na správny vývoj. To je opak toho, čo sa ponúka v prostredí skupinových domovov. To však neznamená, že sú to hrozné miesta na vyrastanie. V takomto prostredí však dieťa nemusí dostať individuálnu starostlivosť a pozornosť, ktorú potrebuje. Podľa článku z časopisu The Scientific American „mnohé deti, ktoré nemali dostatok fyzickej a emocionálnej pozornosti, sú v dospelosti vystavené vyššiemu riziku behaviorálnych, emocionálnych a sociálnych problémov“ (Harmon, 2010). Deti, ktoré sú adoptované, majú teda viac príležitostí zažiť túto potrebnú blízkosť, ktorá im umožňuje získať emocionálnu pozornosť, ktorú dieťa potrebuje.

Okrem toho majú adoptované deti tendenciu mať problémy s identitou, pretože sú zmätené tým, odkiaľ môžu pochádzať. Tieto deti sa tiež obávajú, že ostatní sa k nim budú správať inak, keď zistia, že sú adoptované (Wilson, 2004). Podľa článku Samanthy Wilsonovej A Current Review of Adoption Research (Súčasný prehľad výskumu adopcií) však: Exploring Individual Differences in Adjustment (Skúmanie individuálnych rozdielov v prispôsobovaní sa):

Pri jasnom dialógu o osvojiteľskom štatúte a otvorenosti voči životným udalostiam dieťaťa môžu byť rodiny pomocníkmi pri skúmaní vlastného osvojiteľského štatútu dieťaťa. Začlenením životných udalostí do svojho pocitu seba samého prostredníctvom diskusií s dôveryhodnou dospelou osobou (zvyčajne primárnym opatrovateľom) si deti vytvárajú pozitívny sebaobraz a identitu vo vzťahu k adopcii (Wilson, 2004).

Prostredníctvom komunikácie medzi adoptívnymi rodinami a ich adoptovanými deťmi si tak dieťa môže vytvoriť bezpečnejší pocit identity. Prostredníctvom adopcie by bolo možné pomôcť dieťaťu s akýmikoľvek problémami s identitou, ktorým môže čeliť.

Doporučujeme:  7 spôsobov, ako sa zbaviť bolestivých pocitov alebo spomienok

Pokiaľ ide o správanie, adoptívne deti v minulosti zažili zanedbávanie a traumu, ktoré môžu spôsobiť, že sa správajú nevhodne alebo majú problémy so správaním. Tým, že môžu zažiť zdravé prostredie prostredníctvom adopcie, sa dá proti tomuto typu správania bojovať. Dana Johnsonová vo svojom článku Adopcia a vplyv na vývoj detí uvádza: „Aj keď adopcia nenahradí funkčnú biologickú rodinu, adoptívny domov poskytuje väčšine detí prostredie, ktoré kultivuje normálny vývoj dieťaťa a úspešný prechod cez dospievanie do dospelosti,“ (Johnsonová, 2002). Adoptívne rodiny sú schopné pomôcť adoptovaným deťom v boji proti následkom traumy, ktorú zažili pred adopciou. To je niečo, čo nemusia vidieť, ak sú stále v prostredí detského domova.

Pokiaľ ide o vývoj dieťaťa, vyrastanie v adoptívnej rodine by bolo pre dieťa z kognitívneho a vývojového hľadiska lepšie ako vyrastanie v detskom domove. Adopcia umožňuje deťom získať blízkosť potrebnú na vytvorenie bezpečných väzieb, sú schopné komunikovať a rozvíjať pozitívny zmysel pre seba a môžu sa rozvíjať v prostredí, ktoré podporuje normálny vývoj. Adopcia je z viacerých hľadísk prospešná pre dieťa a jeho vývoj, čo bude mať obrovský vplyv na život tohto dieťaťa. Preto by sa adopcii malo právom priznať uznanie, ktoré si zaslúži.

Johnson, D. E. (2002, jún). Adopcia a vplyv na vývoj detí [elektronická verzia]. Early Human Development, 68(1), 39-54.

Wilson, S. L. (2004, august). Aktuálny prehľad výskumu adopcie: [elektronická verzia]. Children and Youth Services Review, 26(8), 687-696.

Kvíz na záver

Čo prežívajú adoptované deti, ktoré sú zmätené tým, odkiaľ môžu pochádzať?

 • Kríza identity
 • Emocionálne problémy
 • Zápasy
 • Trauma z detstva
 • Chyby charakteru
 • Internalizovaná homofóbia

Čo sa deti učia integrovať do svojho sebauvedomenia prostredníctvom diskusií s dôveryhodným dospelým?

 • Traumatická udalosť
 • Skúsenosti z detstva
 • Životné okolnosti
 • Dynamika rodiny
 • Realizácie
 • Stresory
 • Hlavný život
Doporučujeme:  BDSM

Čo umožňuje deťom získať blízkosť potrebnú na vytvorenie bezpečnej väzby?

 • Náhradné materstvo
 • Prijatie
 • Biologické dieťa
 • Viac detí

Čo poskytuje adoptívny domov deťom, aby si vytvorili zdravé väzby?

 • Životné prostredie
 • Ekosystémy

Kto môže dieťaťu pomôcť pri skúmaní jeho vlastného adoptívneho statusu?

 • Rodinní príslušníci
 • Príbuzní
 • Deti

Čo je lepšie vyrastať v adoptívnej rodine ako v detskom domove?

 • Rodič
 • Vlastné dieťa
 • Matka
 • Súrodenci

Aký je vplyv adopcie na vývoj detí?

 • Ovplyvňuje