Psychologické teórie

Psychologické školy sú veľké klasické teórie psychológie. Každá z nich mala veľký vplyv, avšak väčšina psychológov zastáva eklektické názory, ktoré kombinujú aspekty každej školy.

Najvplyvnejšie sú behaviorizmus, Freudova psychoanalytická škola, funkcionalizmus, humanizmus/Gestalt a kognitivizmus. Tu je niekoľko ďalších myšlienkových smerov v psychológii:

Doporučujeme:  Priedušnice stavovcov