Psychológia: Je to len zdravý rozum?

Asi 50 % mojich kamarátok študuje psychológiu, a to je bez debaty, psychológia je asi najrozšírenejší vysokoškolský odbor!

„Nikto nemôže brať vážne psychológa,“ vyjadril sa raz môj bývalý šéf účtovníctva. Ďalší, kto si nevie hlavu vynachváliť… psychológovia majú dosť zlú povesť. Je vysoko klasifikovaná ako odbor zdravého rozumu, ktorý priťahuje len hlúpe, tupé dievčatá, ktoré nemajú zdravý rozum (preto ich vraj všetky tie psychologické zistenia tak zaujali).

Ste na blogu o psychológii a čítate články v rámci tohto okruhu, preto budem hádať a predpokladám, že máte aspoň nejaký záujem o psychológiu. Nebudem psychológom slovne vyhlasovať, že premárnili viac ako 7 rokov v škole, keď si trieskali hlavou do kníh o zdravom rozume (a ani ty by si nemal), ale položím ti kontroverznú otázku: Myslíš si, že psychológia je len zdravý rozum? Ak nie, myslíte si, že psychológia sa aspoň križuje so zdravým rozumom?

Nevyjadril som sa, či s týmto tvrdením súhlasím alebo nie (a pravdepodobne sa ani nevyjadrím), ale uvediem obe strany argumentov a nechám na vás, aby ste mi dali za pravdu.

Mnohí ľudia majú odpoveď: „Samozrejme, veď je to tak jasné!“ po vypočutí psychologického zistenia.

Houston v roku 1985 uskutočnil experiment, pri ktorom oslovil 50 náhodných ľudí v miestnom parku a položil im 25 otázok z oblasti psychológie. Všetok psychologický žargón bol odstránený, takže otázky boli ľahko zrozumiteľné. Z 25 otázok bolo 16 zodpovedaných správne viac, ako sa predpokladalo. 16/25 otázok možno nie je veľa, ak sa pýtate študenta, ktorý absolvoval viac ako 20 hodín psychológie, ale získať viac ako polovicu otázok správne, keď nemáte veľa predchádzajúcich psychologických vedomostí, je celkom pôsobivé. Možno teda z tohto experimentu vyvodiť záver, že väčšina jednotlivcov už má vedomosti z psychológie? Týchto 50 náhodných respondentov dosiahlo skóre na úrovni vyššej ako „obyčajná náhoda“, takže museli mať prirodzené znalosti psychologických poznatkov.

Doporučujeme:  PTSD VS C-PTSD - aký je medzi nimi rozdiel?

Psychológia sa zaoberá štúdiom interakcie medzi ľuďmi. Máme hypotézu, spojíme ľudí do interakcie a budeme zaznamenávať výsledky. Zamyslite sa nad tým: netočí sa náš každodenný životný štýl okolo interakcie medzi ľuďmi (pokiaľ nepracujete výlučne sami 24 hodín denne, potom ste dokonale ospravedlnení)? Od chvíle, keď sa narodíme, sme v neustálej interakcii s ľuďmi, preto máme možnosť ľudí pozorovať, analyzovať a vynášať o nich súdy. Psychologické zistenie, že muži sú sexuálne expresívnejší, zatiaľ čo ženy sú plachejšie vychované, sa zdá väčšine ľudí zrejmé. Prečo? Pretože celý život máme možnosť pozorovať mužov aj ženy. Nie je 1+1 aj zdravý rozum? Prečo? Pretože môžeme prilepiť kúsok cukríka sem a hneď vedľa neho prilepiť ďalší kúsok cukríka a usúdiť, že teraz sú tu 2 kúsky cukríka. Je teraz matematika zdravý rozum?

Je téma rodových rolí pre päťročné dievčatko, ktoré sa takmer nestretáva s mužmi, pretože vyrastalo výlučne so slobodnou matkou, zdravým rozumom? Je psychologický aspekt randenia zdravý rozum pre 25-ročného muža, ktorý doslova nikdy nerandil s dievčaťom? Pravdepodobne nie.

Stanfordský väzenský experiment je jedným z najznámejších psychologických experimentov, ak nie vôbec najznámejším. Jeho výsledky sú ukážkovým príkladom toho, že psychologické odhalenia sú zvyčajne v rozpore s tým, čo ľudia v tom čase považovali za zdravý rozum. „Dali by ste cudziemu človeku potenciálne smrteľné elektrické šoky len preto, že vám to povedala autorita? Zdravý rozum by vám možno povedal dôrazne nie, ale psychológ Stanley Milgram v experimente poslušnosti slávne dokázal, že drvivá väčšina ľudí by niečo také urobila.“

V niektorom z budúcich článkov sa budem venovať tomu, ako ľudia často radi predpovedajú, čo urobia, ale často krát idú úplne proti tomu. Akási vec typu srdce vs. rozum.

Doporučujeme:  Eugenika

Myslíte si, že psychológia je zdravý rozum? Prečo si myslíte, že si to väčšina jednotlivcov myslí?

Kvíz na záver

Netočí sa náš každodenný život okolo interakcie s ľuďmi?

  • Interakcia

Čo robil Stanley Milgram v experimente s poslušnosťou?

  • Hypotéza
  • Matematický model

Myslíte si, že psychika je len zdravý rozum?

  • Vytvára