Protifóbny postoj

Z hľadiska vyhýbavej poruchy osobnosti predstavuje kontrafóbia menej obvyklú, ale nie úplne zriedkavú reakciu, ktorá spočíva v zdanlivom vyhľadávaní toho, čoho sa človek obáva:[2] do podkategórie tejto skupiny môžu patriť spoluzávislí, ktorí svoje obavy z pripútanosti skrývajú v nadmernej závislosti[3].

Doporučujeme:  Difúzia