Programy předepisování knih

Programy předúpravy knih jsou systematickým přístupem k poskytování biblioterapie, zejména pro osoby s běžnými duševními poruchami v primární péči.

Programy jsou nastaveny tak, aby kvalifikovaný odborník vypracoval omezený seznam schválených svépomocných knih a dalších psychovzdělávacích materiálů, které pak mohou být zpřístupněny na lékařský předpis jiným pracovníkům (např. ve Spojeném království Graduate Mental Health Workers a GP). Tyto programy mohou být doplněny dalšími službami, jako je počítačová CBT, které jsou podobně zaměřeny na pomoc lidem rychle získat přístup ke strukturované pomoci.

Nápady na vhodné tituly najdete v seznamu knih pro systém předepisování knih.

Doporučujeme:  Poradenští psychologové