Prof. Dr. Erhard Mergenthaler

Erhard Mergenthaler je výskumník v oblasti psychoterapie na univerzite v Ulme v Nemecku. Jeho vzdelanie sa týka informatiky a lingvistiky.

V roku 2006 bol prezidentom Spoločnosti pre výskum psychoterapie

Doporučujeme:  Sémantický bootstrapping