Príznaky samovraždy, nielen depresie

Depresia je často vstupnou bránou k samovražedným myšlienkam a sklonom. Niekedy môžu byť príznaky depresie aj príznakmi samovražedných myšlienok. Nie je to však vždy ten prípad. V skutočnosti môžete mať depresiu alebo depresívne epizódy so samovražednými myšlienkami alebo bez nich.

Tento článok slúži len na informačné a vzdelávacie účely, nie je určený na diagnostiku alebo liečbu. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s depresiou alebo samovražednými myšlienkami, obráťte sa na odborníka na duševné zdravie alebo na úrady vo vašom okolí. Na konci tohto článku sú uvedené aj horúce linky pre samovrahov rôznych krajín.

Tu je 6 istých znakov, že niekto má samovražedné sklony, nielen depresiu.

1 – Beznádej a nedostatok optimizmu

V štúdii uverejnenej v časopise Journal of Affective Disorders sa zistilo, že existuje rozdiel v štruktúre príznakov medzi nesebevražednou a samovražednou depresiou. Dva kľúčové príznaky, ktoré zistili, boli beznádej a nedostatok optimizmu.

„V subškálach všeobecnej úzkosti a anhedonickej depresie boli beznádej a nedostatok optimizmu spojené s depresiou v skupine so samovražednými myšlienkami,“ uvádza Cleveland Clinic o štúdii v časopise, „zatiaľ čo nespokojnosť a necítenie sa živo boli spojené s depresiou v skupine bez samovražedných myšlienok.“

Ak vy alebo niekto z vašich blízkych trpí beznádejou a nedostatkom optimizmu namiesto nespokojnosti a necíti sa živo, môže to byť znamenie, že niekto má samovražedné sklony.

2 – Pokúsil sa už o samovraždu

Keď si vyhľadáte informácie o samovražde, zistíte, že jednou z hlavných vecí, o ktorých hovoria všetci odborníci pri hľadaní príznakov samovraždy, je, že sa osoba už predtým pokúsila o samovraždu.

Ak sa to stalo, je veľká pravdepodobnosť, že sa to stane znova, pretože ich mozog je teraz naprogramovaný tak, aby v tom hľadal útechu, a môže sa to stať aj vtedy, ak osoba nepodstupuje žiadnu terapiu alebo liečbu.

Doporučujeme:  10 spôsobov, ako sa vyrovnať s toxickými ľuďmi

3 – Vyhrážanie samovraždou alebo rozprávanie o tom, že chcete zomrieť

Podľa John Hopkins Medicine môže mať vyhrážanie sa samovraždou alebo rozprávanie o tom, že chcete zomrieť, rôzne podoby, napríklad:

Môže ísť aj o extrémnu posadnutosť alebo fixáciu na smrť. U detí to môže mať podobu rozprávania alebo žartovania o samovražde, zaujatia smrťou/násilím; televíziou, filmami, kresbami, knihami, hrou, hudbou; okrem iného podľa webovej stránky Suicide Awareness Voices of Education (SAVE).

4 – pokúsil sa o sebapoškodenie alebo vykonal rizikovú činnosť

Keď má niekto depresiu, zvyčajne má málo energie, čo znamená, že sa necíti dobre na to, aby robil veľa vecí, ako napríklad domáce práce alebo chodil von.

Ak však vy alebo niekto z vašich blízkych vykazuje známky toho, že sa začína venovať rizikovým činnostiam alebo zvyšuje rizikovosť činností, na ktorých sa už podieľa, ako je alkohol, užívanie drog, nebezpečný sex, vysoké miesta, útek do dopravnej premávky, sebapoškodzujúce správanie (rezanie, pálenie), trpí duševnou chorobou, uteká, má niekoľko nehôd s následkom zranenia; „blízke stretnutia“ alebo „stretnutia so smrťou“, môže to byť znakom toho, že niekto má samovražedné sklony.

5 – rozdáva cenný majetok

Ľudia majú zvyčajne citovú väzbu k veciam, ktoré vlastnia alebo kupujú. Táto náklonnosť znamená, že im na danej veci nejakým spôsobom záleží, čo ich podnieti k tomu, aby sa o ňu starali, kým toho už nebudú schopní.

Táto citová väzba sa preruší, keď má niekto samovražedné sklony, pretože si uvedomuje, že už nie je hoden starať sa o predmet alebo predmety, a pretože vie, že sa už nebude môcť o predmet alebo predmety starať, pretože tu nebude.

Ak sa vy alebo niekto z vašich blízkych začne náhle alebo nezvyčajne vzdávať cenných vecí, môže to byť znamenie, že niekto má samovražedné sklony, a nie len depresiu, preto mu venujte veľkú pozornosť.

Doporučujeme:  Sociopat VS narcis - aký je medzi nimi rozdiel

Dokonca aj za bežných okolností, napríklad v podnikaní alebo v oblasti daní, má mnoho ľudí tendenciu bojovať s usporiadaním svojich záležitostí. Pokiaľ ide o životné poistenie alebo poistenie pre prípad smrti, je to väčšinou rovnaké, pretože ľudia v skutočnosti neočakávajú alebo neplánujú v dohľadnej dobe zomrieť. Popravde, nikto si to ani veľmi neželá. Jediný prípad, keď si niekto dáva svoje záležitosti do poriadku, je vtedy, keď tuší alebo vie, že zomrie, napríklad niekto so smrteľnou chorobou alebo vo vyššom veku.

Ak si teda vy alebo niekto, koho poznáte, začnete pripravovať svoje záležitosti a necháte všetko v právnom poriadku, môže to byť znamenie, že má niekto sklony k samovražde.

„Človek si začne robiť poriadok vo svojich osobných veciach,“ opisuje Cleveland Clinic, „môže to zahŕňať návštevy priateľov a členov rodiny, odovzdanie osobných vecí, spísanie závetu a upratovanie izby alebo domu. Často si osoba vyhľadá na internete spôsoby, ako zomrieť, alebo si kúpi zbraň. Niektorí ľudia pred pokusom o samovraždu napíšu list.“

Ďalšími príznakmi, ktoré nie sú také zjavné a ktoré by sa mohli zameniť so samotnou depresiou, sú zmeny osobnosti, vzhľadu, spánku a stravovacích návykov, prežívanie traumy, životnej krízy, strata záujmu o veci, ktoré mali radi, odťahovanie sa od priateľov a rodiny, nezáujem o osobný vzhľad, nuda atď.

Pamätajte, že nie každý, kto má depresiu, musí mať nutne samovražedné sklony a nie každý vykazuje všetky uvedené príznaky. Preto je najlepšie, ak máte na niečo podozrenie, opýtať sa osoby, či má depresiu alebo samovražedné myšlienky. Ak sa táto osoba správa nevypočítateľne alebo sa pokúsila ublížiť si, zavolajte úrady a vyhľadajte pomoc.

Pomoc môžete získať aj na telefónnych linkách pre samovrahov.

Amerika: 1-800-273-TALK (8255)

Doporučujeme:  Perspektívnosť

Spojené kráľovstvo: +44 (0) 8457 90 90 90

Hongkong: +852 28 960 000

Japonsko/Tokio: 81 (0) 3 5286 9090

Brazília: 55 11 31514109 alebo (91) 3223-0074

Južná Afrika: 0800 12 13 14

Toto je len krátky zoznam niekoľkých krajín, vždy sa však nájde niekto, koho môžete osloviť. Ďakujeme za prečítanie, zostaňte v bezpečí a obráťte sa o pomoc, ak ju vy alebo niekto iný, koho poznáte, potrebuje.