Prímestské prostredie

Charakteristickými znakmi prímestského plánovania sú traktová zástavba a ulice typu „culs-de-sac“.

Predmestská zástavba v San Jose v Kalifornii.

Predmestia, ktoré sa zvyčajne vzťahujú na obytnú oblasť, sa vo svete definujú rôznymi spôsobmi. Môžu to byť obytné oblasti veľkého mesta alebo samostatné obytné komunity v dochádzkovej vzdialenosti od mesta. Niektoré predmestia majú určitý stupeň politickej autonómie a väčšina z nich má nižšiu hustotu obyvateľstva ako mestské štvrte. Moderné predmestia sa rozrástli v 20. storočí v dôsledku zlepšenia cestnej a železničnej dopravy a nárastu dochádzania za prácou. Predmestia majú tendenciu rozširovať sa v okolí miest, ktoré majú v ideálnom prípade dostatok priľahlej rovinatej pôdy. 1] Každá konkrétna predmestská oblasť sa označuje ako predmestie, zatiaľ čo predmestské oblasti ako celok sa označujú ako predmestia alebo suburbia, pričom demonymom je predmestie.

Doporučujeme:  Kraniometre