Primárne autonómne zlyhanie

Existujú tri ochorenia klasifikované ako primárne autonómne zlyhanie: čisté autonómne zlyhanie, atrofia viacerých systémov (známa aj ako Shy-Dragerov syndróm) a Parkinsonova choroba.

I – II – III/Familiárna dysautonómia – IV/Vrodená necitlivosť na bolesť s anhidrózou – V

Syndróm posturálnej ortostatickej tachykardie – Ortostatická hypotenzia

Hornerov syndróm – Atrofia viacerých systémov – Primárne autonómne zlyhanie – Čisté autonómne zlyhanie – Autonómna dysreflexia

Doporučujeme:  Temperament