Príjem tekutín

Príjem tekutín je pitie tekutín a pre väčšinu organizmov je veľmi dôležitý. V psychológii sa množstvo prijatých tekutín niekedy používa ako miera motivácie alebo predpokladaného fyziologického deficitu spojeného so smädom. Príjem tekutín zahŕňa príjem vody a je aspektom správania pri pití aj pri kŕmení

Doporučujeme:  Pokyny na archiváciu akademických a odborných materiálov