Prieskum využívania času

Prieskum využívania času je štatistický prieskum, ktorého cieľom je poskytnúť údaje o tom, ako ľudia v priemere trávia svoj čas.

Cieľom je identifikovať, klasifikovať a kvantifikovať hlavné typy činností, ktoré ľudia vykonávajú počas určitého časového obdobia, napr. počas roka alebo mesiaca atď. Metodiky štatistických zisťovaní na zostavenie údajov o využívaní času boli prvýkrát navrhnuté v 60. rokoch 20. storočia, hoci koncepcia údajov o využívaní času pochádza z 20. rokov 20. storočia. Užitočné informácie sú k dispozícii vo Výskumnom centre ESRC pre mikrosociálne zmeny, Essex, Anglicko.

Prieskumy využívania času môžu okrem iného odhaliť rozsah práce v domácnosti a dobrovoľníckej práce vykonávanej nad rámec plateného zamestnania.

Doporučujeme:  Agonista beta2-adrenergných receptorov