Prekurzor (chémia)

V neurochémii je prekurzor zlúčenina, ktorá sa zúčastňuje na chemickej reakcii, pri ktorej vzniká iná zlúčenina. V biochémii sa pojem „prekurzor“ používa konkrétnejšie na označenie chemickej zlúčeniny, ktorá predchádza inej zlúčenine v metabolickej dráhe.

Doporučujeme:  Vysokoškolský diplom