Pozitívny prenos

Pozitívny transfer zdôrazňuje priaznivé účinky predchádzajúcich skúseností na získavanie nových vedomostí alebo zručností.

Doporučujeme:  Efekt pseudoistoty