Poruchy hrtanu

Laryngeální poruchy jsou poruchy hrtanu

Existuje několik věcí, které mohou způsobit, že hrtan nefunguje správně. Některé příznaky jsou chrapot, ztráta hlasu, bolest v krku nebo v uších a dýchací obtíže. První úspěšná transplantace hrtanu na světě se uskutečnila v roce 1999 na klinice v Clevelandu. [1]

Doporučujeme:  Organizační struktura