Poistenie

Poistenie je v oblasti práva a ekonómie forma riadenia rizík, ktorá sa primárne používa na zabezpečenie proti riziku možnej straty. Poistenie je definované ako spravodlivý prevod rizika straty z jedného subjektu na druhý výmenou za poistné a možno si ho predstaviť ako zaručenú malú stratu, ktorá má zabrániť veľkej, prípadne ničivej strate. Poisťovateľ je spoločnosť predávajúca poistenie; poistený je osoba alebo subjekt, ktorý poistenie kupuje. Poistná sadzba je faktor, ktorý sa používa na určenie sumy, ktorá sa má účtovať za určitú výšku poistného krytia, tzv. poistné.

Psychologické faktory ovplyvňujúce rozhodnutie uzavrieť poistenie

Riadenie rizík, prax hodnotenia a kontroly rizík, sa vyvinulo ako samostatná oblasť štúdia a praxe.

Doporučujeme:  Sociálny kontakt