Podmienený percepčný efekt

Podmienené následné účinky najlepšie ilustruje McColloughov efekt. McColloughov efekt je jedným zo skupiny kontingenčných afektov súvisiacich so spracovaním farby a orientácie. Kontingentný afekt sa líši od afektu po zobrazení alebo jednoduchého afektu (ako je afekt pohybu) tým, že sa prejavuje len pri správnom podnete. Napríklad McColloughov efekt je farebný afterefekt podmienený orientáciou. Tento efekt sa vyvoláva pôsobením purpurovej a čiernej vertikálnej mriežky striedajúcej sa so zelenou a čiernou horizontálnou mriežkou. Po niekoľkých minútach indukcie (najlepšie 5 alebo viac), po ktorých nasleduje niekoľkominútová prestávka, sa čiernobiele vertikálne a horizontálne mriežky objavia farebné. V uvedenom príklade budú vertikálne mriežky vyzerať zeleno a horizontálne ružovo. Ilúzia sa zmení, ak otočíte hlavu o 90°.

Existujú aj farebné efekty závislé od pohybu a ďalšie odrody týchto javov.

Doporučujeme:  Metódy výskumu vývoja dieťaťa