PMID

PMID je skratka pre PubMed Identifier alebo presnejšie PubMed Unique Identifier, čo je jedinečné číslo priradené každej citácii PubMedu na články z vedeckých časopisov v oblasti prírodných vied a biomedicíny. Používa sa podobne ako medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) pre knihy.

V databáze psychology Wiki sú odkazy na články označené číslom PMID automaticky prepojené s ich údajmi v databáze PubMed.

Do roku 2005 sa používa približne 15 až 16 miliónov čísel, počnúc PMID 1, a každý rok pribudne približne 1 milión nových čísel. Jedinečný identifikátor [UID] (PubMed Unique Identifier PMID) je značka vyhľadávacieho poľa, ktorá sa používa vo vyhľadávacej požiadavke PubMed.

Ak použijete PMID ako argument vyhľadávania (s označením poľa [uid] alebo bez neho), PubMed zobrazí príslušný abstrakt. Viacero PMID v jednom vyhľadávaní poskytne všetky abstrakty (interpretuje sa ako operácia OR). Samotný PMID by nemal byť zahrnutý do vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať v kombinácii s inými výrazmi, musíte zadať značku vyhľadávacieho poľa, napr. smith [au] AND (10403340 [uid] OR vaccines [mh]).

Doporučujeme:  Alister Hardy