Plutvonožce

Odobenidae (mrože)
Otariidae (tulene a morské levy)
Phocidae (tulene pravé)

Plutvonožce (z latinského pinna – krídlo alebo plutva a ped- – noha) alebo cicavce s plutvami sú široko rozšírenou a rozmanitou skupinou polovodných morských cicavcov zahŕňajúcou čeľade Odobenidae (mrože), Otariidae (tulene ušaté, vrátane morských levov a tuleňov) a Phocidae (tulene bez uší).

Doporučujeme:  A priori a a posteriori