Platy

Priemyselná a organizačná : Úvod : Personálna : Organizačná psychológia : Profesie : Pracovné prostredie : Rejstřík : Osnova.

Mzda je forma peňažnej odmeny, pravidelná platba zamestnávateľa zamestnancovi, ktorá môže byť uvedená v pracovnej zmluve. Je v protiklade k mzde, pri ktorej sa každá práca, hodina alebo iná jednotka vypláca samostatne, a nie na pravidelnom základe.

Doporučujeme:  Prediktívne učenie