Pitie a osobnosť – existuje súvislosť?

Pitie a osobnosť neboli predmetom výskumu. Hoci existujú rôzne klasifikácie osobnostných typov, ako napríklad Myers Briggs Type Indicator (MBTI), ABCD Personality types atď. Najčastejšie vyuţívanými typmi osobnosti sú introverti a extroverti. Introverti sú tichí ľudia, ktorí uprednostňujú samotu, a extroverti sú spoločenskí a otvorení ľudia, ktorí uprednostňujú byť vždy uprostred skupiny. Osobnostné črty sa skúmali, aby sa uplatnili v pracovných úlohách, kariérnom rozvoji a dokonca aj v milostných alebo zoznamovacích vzťahoch. Osobnostné črty sa skúmali aj s cieľom preskúmať ich súvislosť s depresiou, šťastím, osamelosťou a narcizmom. Zaujímavé je však zistenie, že osobnostné črty majú súvislosť s postojmi k pitiu alkoholu.

V štúdii Singha a Kumara (2016) sa zistilo, že introverti majú pozitívny postoj k pitiu alkoholu, zatiaľ čo extroverti majú negatívny postoj k pitiu alkoholu. Keďže introverti sú radi sami, radšej si dajú drink, keď sú šťastní, a zvyčajne si ho dajú v malom množstve. Introverti nie sú veľkí pijani, ale môžu vypiť jeden alebo dva poháriky, ktoré ich dobre nakopnú. Neriskujú a prípadne sa neopijú (Dembling, 2012). Na druhej strane extroverti, ktorí sú radi stále medzi ľuďmi, majú tendenciu cítiť sa osamelo, keď sú sami. Ľahko sa uchýlia k pitiu alkoholu, aby prekonali nudu, osamelosť a smútok. To spôsobuje, že sa ľahko stanú obeťami ťažkého pitia. Pitie môže byť pre extrovertov mechanizmom na zvládanie problémov. Extroverti sa tiež zapájajú do nárazového pitia v spoločenskom kontexte, ako sú večierky, kluby a bary, pretože im to zlepšuje náladu (Fairbairn a kol., 2015).

Záleží na tom, kedy sa človek uchýli k pitiu alkoholu. Ak má jedinec sklon piť, keď je šťastný, potom má sklon k pozitívnemu postoju k pitiu a často pije v spoločnosti buď sám, alebo s priateľmi v spoločenskom kontexte. Ak má však jedinec sklon piť alkohol, keď je smutný, potom vníma pitie ako mechanizmus zvládania situácie, a preto sa uchyľuje k silnému pitiu.

Doporučujeme:  8 nenápadných vecí, ktoré vás pomaly robia nešťastnými

Výskum Winograda a jeho kolegov (2017) zisťoval, či pitie alkoholu mení osobnosť jednotlivcov, a zistil, že neexistujú žiadne rozdiely. Nebola pozorovaná opitá osobnosť oproti triezvej osobnosti. Vedci však poznamenali, že zistenia štúdie by bolo ideálne zopakovať mimo laboratória, a to v baroch, na večierkoch a v domácnostiach, kde sa pije. Jediný spoľahlivý rozdiel zistený v štúdii sa týkal zmeny jednej osobnostnej črty, a to extraverzie. Zistilo sa, že účastníci mali vysokú spoločenskosť, asertivitu a úroveň aktivity (Winograd et al, 2017). Štúdia jasne preukázala, že vplyv alkoholu nemení typy osobnosti. Cieľom štúdie však bolo identifikovať zmeny osobnosti (či už triezvej alebo opitej) po konzumácii alkoholu, čo by pomohlo pri určovaní intervencií na zníženie negatívneho vplyvu alkoholu na život ľudí (Winograd et al, 2017).

Poznanie postoja ľudí k pitiu môže pomôcť pochopiť, či ľudia používajú pitie ako mechanizmus zvládania alebo ako spoločenský nápoj na večierkoch, stretnutiach atď. Môže to tiež pomôcť pochopiť, kedy sa nadmerné pitie stáva potenciálnym zdravotným alebo sociálnym problémom a či v tom zohráva úlohu osobnosť? Možno si to vyžaduje ďalší výskum v tejto oblasti.

Fairbairn, C.E. et al (2015). Extraverzia a odmeňujúce účinky alkoholu v sociálnom kontexte. Journal of Abnormal Psychology, 124(3): 660-673

Dembling, S. (2012). Introvertná cesta: Introvertný život v hlučnom svete. New York: Penguin Group

Singh, T.K. & Kumar, N. (2016). Depresia: Osobnosť a pohlavie k postoju k pitiu alkoholu. The International Journal of Indian Psychology, Vol.3, Is. 2, č. 3.

Winograd, R.P. et al. (2017). Experimentálne skúmanie osobnosti opilého človeka pomocou správ seba a pozorovateľa. Clinical Psychological Science, Vol.5, Issue. 3.

Kvíz na záver

Aký je najviac spoločenský a spoločenský človek?

 • Introverti
 • Plachí ľudia
 • Infps
 • Spoločenské motýle
Doporučujeme:  Nezdravý vzťah matky a dieťaťa

Aký je negatívny vplyv alkoholu na ľudí?

 • Chlast
 • Pitie
 • Iné látky

Čo je to mechanizmus zvládania?

 • Nápoj
 • Tvrdý alkohol
 • Sódový popol
 • Vodka s tonikom
 • Svetlé pivo
 • Chlast

Aká je hlavná zmena po konzumácii alkoholu?

 • Osobnosti
 • Fyzický vzhľad
 • Charakterové črty
 • Manierizmy
 • Správanie

Aká je súvislosť medzi osobnostnou črtou a pitím alkoholu?

 • Myslenie
 • Vnímanie
 • Kultúrne hodnoty
 • Všeobecný postoj
 • Výhľady
 • Súčasná kultúra

Ak má jedinec tendenciu piť, keď je šťastný, potom má tendenciu mať pozitívny postoj k pitiu a často pije v spoločnosti buď sám, alebo s priateľmi v spoločenskom kontexte. Ak má jednotlivec tendenciu piť, keď je šťastný, potom má tendenciu mať pozitívny postoj k pitiu a často pije v spoločnosti buď sám, alebo s priateľmi v spoločenskom kontexte.

 • Osoba