Periodická tabuľka

Periodická tabuľka chemických prvkov je tabuľkový spôsob zobrazenia chemických prvkov, ktorý prvýkrát navrhol anglický analytický chemik John Newlands v roku 1863. Periodická tabuľka bola o niekoľko rokov neskôr revidovaná ruským chemikom Dmitrijom Mendelejevom, po čom získala vedecké uznanie. Newlands chcel tabuľkou ilustrovať opakujúce sa („periodické“) trendy vo vlastnostiach prvkov. Usporiadanie tabuľky sa časom zdokonaľovalo a rozširovalo, pretože sa objavovali nové prvky a vyvíjali sa nové teoretické modely na vysvetlenie chemického správania.

Periodická tabuľka je v súčasnosti v akademickej oblasti chémie všadeprítomná a poskytuje mimoriadne užitočný rámec na klasifikáciu, systematizáciu a porovnávanie všetkých rôznych foriem chemického správania. Tabuľka našla široké uplatnenie aj vo fyzike, biológii, strojárstve a priemysle. Súčasná štandardná tabuľka obsahuje 117 potvrdených prvkov k 16. októbru 2006 (zatiaľ čo prvok 118 bol syntetizovaný, prvok 117 nie).

Doporučujeme:  Teória merania