Párové porovnanie

Párové porovnávanie sa vo všeobecnosti vzťahuje na akýkoľvek proces porovnávania entít v pároch s cieľom posúdiť, ktorá z každej dvojice je preferovaná alebo má väčšie množstvo nejakej kvantitatívnej vlastnosti. Metóda párového porovnávania sa používa pri vedeckom skúmaní preferencií, postojov, hlasovacích systémov, sociálnej voľby, verejnej voľby a multiagentových systémov umelej inteligencie. V psychologickej literatúre sa často označuje ako párové porovnávanie.

Významný psychometrik L. L. Thurstone v roku 1927 prvýkrát predstavil vedecký prístup k používaniu párových porovnaní na meranie, ktorý označil ako zákon porovnávacieho úsudku. Thurstone spojil tento prístup s psychofyzickou teóriou, ktorú vypracovali Ernst Heinrich Weber a Gustav Fechner.

Doporučujeme:  História neurovedy