Parasympatické gangliá

Inervácia autonómneho nervového systému, znázorňujúca sympatikus a parasympatikus (kraniosakrálny systém), červenou a modrou farbou

Parasympatické gangliá sú autonómne gangliá parasympatického nervového systému. Väčšina z nich sú malé terminálne gangliá alebo intramurálne gangliá, ktoré sú tak pomenované preto, že ležia v blízkosti orgánov, ktoré inervujú, alebo vo vnútri týchto orgánov. Výnimkou sú štyri párové parasympatické gangliá hlavy a krku.

Parasympatické gangliá hlavy a krku

Tieto párové gangliá zásobujú celú parasympatickú inerváciu hlavy a krku. Každý

Každý z nich má tri korene vstupujúce do ganglia a rôzny počet výstupných vetiev. Motorický koreň nesie presynaptické parasympatické nervové vlákna (GVE), ktoré končia v gangliu synapsou postsynaptických vlákien putujúcich do cieľových orgánov. Sympatický koreň nesie postsynaptické sympatické vlákna (GVE), ktoré prechádzajú gangliom bez synapsie. Senzorický koreň nesie všeobecné senzorické vlákna (GSA), ktoré tiež nesynaptizujú v gangliu. Niektoré gangliá nesú aj špeciálne senzorické vlákna (SVA) na vnímanie chuti.

Nervové vlákna zásobujúce parasympatikus

Doporučujeme:  Radikálne hnutia