Otvorená štúdia

Otvorené skúšanie je typ klinického skúšania, v ktorom výskumníci aj účastníci vedia, aká liečba sa podáva. To je v kontraste s jedno- a dvojito zaslepenými experimentálnymi projektmi, pri ktorých účastníci nevedia, akú liečbu dostávajú (pri dvojito zaslepenej štúdii to nevedia ani výskumníci). Otvorená štúdia môže byť stále randomizovaná.

Doporučujeme:  Zlepšenie prístupu k psychologickým terapiám