Otázky umiestnenia v klinickej psychológii

Hoci problémy s umiestnením v klinickej psychológii odrážajú väčšinu problémov uvedených ako profesionálne problémy v klinickej psychológii, existujú ďalšie tlaky, ktoré sa vyskytujú v rámci odbornej prípravy a ktoré si vyžadujú riešenie.

Samovražda a klinická odborná príprava

Klient sa pokúša o samovraždu alebo spácha samovraždu

Odoslanie na sociálnu službu

Doporučujeme:  Apikulárny dendrit