Kategórie
Psychologický slovník

Opioidný peptid

Opioidné peptidy sú krátke sekvencie aminokyselín, ktoré napodobňujú účinok opiátov v mozgu. Opioidné peptidy môžu byť produkované samotným telom, napríklad endorfíny, alebo môžu byť absorbované z čiastočne strávenej potravy (kasomorfíny, exorfíny a rubiskolíny). Účinok týchto peptidov sa líši, ale všetky sa podobajú opiátom. Opioidné potravinové peptidy majú dĺžku zvyčajne 4 – 8 aminokyselín. Telu vlastné opioidy sú vo všeobecnosti oveľa dlhšie.

Je známe, že mozgové opioidné peptidové systémy zohrávajú dôležitú úlohu v motivácii, emóciách, správaní, reakcii na stres a bolesť a v kontrole príjmu potravy.

Opioidné peptidy produkované telom

Ľudský genóm obsahuje tri homologické gény, o ktorých je známe, že kódujú endogénne opioidné peptidy. Každý gén kóduje veľký proteín, ktorý sa môže spracovať na menšie peptidy, ktoré majú opiátovú aktivitu.