Ontológie

Vo filozofii je ontológia (z gréckeho ὄν, genitív ὄντος: bytia (časť εἶναι: byť) a -λογία: veda, štúdium, teória) štúdium bytia alebo existencie. Snaží sa opísať alebo stanoviť základné kategórie a vzťahy bytia alebo existencie s cieľom definovať entity a typy entít v jej rámci. Možno povedať, že ontológia skúma koncepcie reality.

Niektorí filozofi, najmä z platónskej školy, tvrdia, že všetky podstatné mená odkazujú na entity. Iní filozofi tvrdia, že niektoré podstatné mená nenazývajú entity, ale predstavujú akýsi skrátený spôsob odkazovania na súbor (buď predmetov, alebo udalostí). Podľa tohto názoru myseľ namiesto toho, aby odkazovala na entitu, odkazuje na súbor mentálnych udalostí, ktoré človek zažíva; spoločnosť odkazuje na súbor osôb s určitými spoločnými charakteristikami a geometria odkazuje na súbor špecifického druhu intelektuálnej činnosti. Každá ontológia musí poskytnúť opis toho, ktoré slová odkazujú na entity, ktoré nie, prečo a aké kategórie z toho vyplývajú. Keď tento postup aplikujeme na podstatné mená ako elektróny, energia, zmluva, šťastie, čas, pravda, kauzalita a Boh, ontológia sa stáva základom mnohých odvetví filozofie.

Doporučujeme:  Séria o zotavení z duševných chorôb: Príbeh č. 70