Nulový výsledok

Vo všeobecnosti je nulový výsledok výsledok, ktorý je nulový (nič): to znamená, že navrhovaný výsledok neexistuje. Vo vede je to experimentálny výsledok, ktorý nevykazuje inak očakávaný účinok. Neznamená to výsledok nula alebo nič, jednoducho výsledok, ktorý nepodporuje hypotézu. Tento termín je prekladom vedeckého latinského nullus resultarum, čo zhruba znamená „žiadny ako dôsledok“.

V štatistike sa nulový výsledok vyskytuje najmä vtedy, keď medzi experimentálnymi a kontrolnými podmienkami nie sú významné rozdiely. Aj keď sa v skutočnosti môžu pozorovať určité rozdiely, sú pod prahom stanoveným pred testovaním na zamietnutie nulovej hypotézy. Hranica významnosti je rôzna, ale často sa stanovuje na 0,05 (5 %).

Doporučujeme:  Proteinázy