Nočné správanie zvierat

Netopier ilustrujúci nočné znaky.

Mnohé druhy, ktoré sú inak denné, vykazujú určité nočné správanie; napríklad mnohé morské vtáky a morské korytnačky navštevujú miesta rozmnožovania alebo kolónie v noci, aby znížili riziko predácie (pre seba alebo svoje potomstvo), ale inak sú denné. Niektoré živočíchy v skutočnosti nie sú nočné a sú skôr krepuskulárne, aktívne najmä za súmraku.

Nočné zvieratá majú vo všeobecnosti vysoko vyvinuté sluchové a čuchové zmysly a špeciálne prispôsobený zrak. V zoologických záhradách sa nočné zvieratá zvyčajne chovajú v špeciálnych výbehoch s nočným osvetlením, aby sa zmenil ich normálny cyklus spánku a bdenia a aby boli aktívne počas hodín, keď sa ich návštevníci snažia vidieť.

Niektoré zvieratá, napríklad mačky, majú oči, ktoré sa dokážu prispôsobiť nočnému aj dennému osvetleniu. Iné, napr. kováčiky a netopiere, môžu fungovať len v noci.

Doporučujeme:  Sociálna psychiatria